نظریه بازی‏ها در حراج‏ها

ابزاری است که به ما کمک می‏کند بفهمیم در موقعیت‏های استراژیک عوامل اقتصادی چگونه رفتار می‏کنند.

با استفاده از نظریه بازی‏ می‏توان موقعیت‏های استراتژیک مختلف را به بازی مدل سازی کرد که در این ارتباط دانشمندی به‏ نام شیلینگ با مطرح‏ کردن تئوری خود مبتنی بر تحلیل موقعیت‏های آماده‏ سازی تسحیلات گروه‏های مختلف در جنگ توانست جایزه نوبل را به خود اختصاص دهد.

نظریه بازی‏ها

ابزاری است که به ما کمک می‏کند بفهمیم در موقعیت‏های استراژیک عوامل اقتصادی چگونه رفتار می‏کنند.

با استفاده از نظریه بازی‏ می‏توان موقعیت‏های استراتژیک مختلف را به بازی مدل سازی کرد که در این ارتباط دانشمندی به ‏نام شیلینگ با مطرح‏ کردن تئوری خود مبتنی بر تحلیل موقعیت‏های آماده ‏سازی تسحیلات گروه‏های مختلف در جنگ توانست جایزه نوبل را به خود اختصاص دهد.

کاربرد نظریه بازی برای بنگاه‏های اقتصادی صدق می‏کند که قیمت خود را با توجه به قیمت تعیین شده بنگاه‏های دیگر مشخص می‏کنند.(بنگاه نوع دوم)

می‏توان بازی‏ها را به دو نوع کلی زیر تعریف کرد:

 • بازی‏های Strategic
 • بازی‏های Extensive

همچنین هر کدام از دو نوع بازی به دو دسته زیر تقسیم ‏بندی می‏شوند:

 • Perfect Information
 • imperfect Information

به بازی‏هایی که در آن بازیکنان به طور همزمان استراتژی خود را انتخاب می‏کنند بازی‏های Strategic و به بازی‏هایی که در آن ترتیب بازیکنان مشخص بوده و بازیکنان استراتژی خود را به ترتیب و براساس استراتژی سایرین انتخاب می‏کند بازی‏های Extensive گفته می‏شود.

همچنین به بازی‏هایی که در آن بازیکنان اطلاعاتی درباره سایرین داشته باشد بازی‏های Perfect Information و به بازی‏هایی که در آن اطلاعاتی درباره سایرین وجود نداشته باشد Imperfect Information گفته می‏شود مانند مناقصه که طرفین قیمت‏های پیشنهادی یکدیگر را نمی‏دانند.

به صورت کلی بازی‏ها از لحاظ امتیاز به دو دسته زیر تقسیم می‏شود:

 • رقابتی
 • همکار

در بازی‏های نوع اول امتیاز بازیکنان در تضاد یکدیگر می‏باشند ولی در بازی نوع دوم امتیازات بازیکنان در راستای یکدیگر می ‏باشند.

ازجمله بازی‏های رقابتی و همکار می‏توان به ترتیب تعارض زندانی‏ها(prisoners Dilemma) و بازی گروهی بین افراد یک گروه اشاره کرد.

اجزای بازی

 • players: عاملی است که در بازی تصمیم می‏گیرد.
 • Strategy: به اکشن بازیکنان در بازی گفته می‏شود.
 • Strategy Profile: همه اکشن‏هایی که امکان دارد در یک بازی اتفاق بیفتد.
 • Order Of Play: ترتیب بازی بازیکنان
 • Information Set: هرگونه اطلاعاتی که در تصمیم‏گیری نقش داشته‏باشد(اطلاعات مربوط به بازیکنان)
 • Outcome: خروجی بازی در هر مرحله
 • Payoff: رضایت‏مندی یا همان میزان مطلوبیت خروجی اکشن بازیکن می‏باشد.

بازیکنان به صورت پیش فرض همگی Rationality در نظر گرفته می‏شوند یعنی همواره بازیکن شیوه بازی خود را به گونه‏ای انتخاب می‏کند که منفعت خود را حداکثر کند و همچنین براساس تئوری Rational Choice همه بازیکنان می‏دانند که حریفشان همیشه Payoff خود را حداکثر می‏کند.

تعادل نش

تعادل نش(Nsh Equilibrium) یا تعادل استراتژیک به مجموعه‏ای از استرتژیها (هر بازیگر یک استراتژی) اطلاق می‏شود که در آن هیچ یک از بازیگران نتواند به طور یکجانبه استراتژی خود را تغییر داده و سود بیشتری عاید خود کند.

آقای نش توانست با مطرح‏کردن تئوری تعادل نش پیش‏بینی مناسبی از خروجی بازی ارائه دهد. بر طبق این نظریه اگه در Strategy Profile(a*) اکشن بازیکن را به یک مقدار ثابت کنیم بازیکن‏ از آن مقدار تخطی نکند.

در ارتباط با تئوری تعامل نش می‏توان نوشت:

a* یک تعادل نش است اگر ai  بهترین اکشن باشد در صورتی که سایرین مطابق a* عمل کنند.

a* = {a1 , a2 ,….,aI}

a*-I = {a1 ,,, ai-1 , ai+1 ,,,aI}

ui(a*) ≥ ui(ai , a*-i)

هر بازی حداقل باید یک تعادل نش داشته‏باشد که اگر چنین نباشد خروجی بازی قابل پیش‏بینی نخواهد بود (بازی پرتاپ سکه). همچنین ممکن است چندین تعادل نش با خروجی‏های متفاوت داشته‏باشیم. به تعادل نشی که بهترین پیش‏بینی را از خروجی بازی ارائه دهد Focal Point می‏گویند.

 

حراج‏

حراج‏ها(Auctions) مکانیزم‏هایی هستند که مبتنی بر آن یک کالا را به متقاضیان آن تخصیص می‏دهیم در واقع متقاضیان پیشنهاد خود را اعلام و فروشنده بر اساس معیاری بهترین پیشنهاد را قبول می‏کند.

حراج‏ها در حالت کلی به دو نوع انگلیسی و هلندی تقسیم‏بندی می‏شود. به حراج نوع انگلیسی حراج پایین به بالا و به حراج نوع هلندی حراج بالا به پایین گفته می‏شود.

در حراج پایین به بالا قیمت کالا از یک قیمت پایه شروع سپس با پیشنهادات متقاضیان بر قیمت آن افزوده می‏شود به همین ترتیب در حراج بالا به پایین یک قیمت حداکثر برای کالا در‏نظر گرقته می‏شود با توجه به پیشنهادات بالاترین قیمت برنده می‏شود.

در حراج‏ها پیشنهادات قیمت می‏تواند به صورت همزمان یا ترتیبی ارائه شود. حراج‏های همزمان در حوزه Strategic Game  و حراج‏های ترتیبی در حوزه Extensive Game بررسی می‎شود البته در حالت کلی جهت سهولت همه انواع حراج در حوزه Strategic Game مورد بررسی قرار می‏گیرد.

اصولی که در حراج مدنظر قرار گرفته می‏شود:

 • ارائه شدن پیشنهادات به صورت همزمان یا ترتیبی
 • داشتن معیاری خاص جهت مشخص‏کردن برنده حراج
 • میزان پرداختی متقاضی برنده
 • ارزش عمومی یا شخصی کالا
 • تعداد کالا مورد حراج
 • معیاری جهت مشخص‏شدن برنده در صورت پیشنهاد‏های یکسان
 • داشتن یا نداشتن قیمت پایه برای کالا

از بین دو نوع حراج گفته شده حراج پایین به بالا کاربرد بیشتری داشته و مطرح می‏شود.


© 1393 - تمام حقوق این وب سایت برای شرکت شین محفوظ است.

لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران